Mekatronik

Våra möjligheter att utnyttja moderbolagets fabriker i Tyskland, Ungern, Syd-Korea och Schweiz gör oss till en unik samarbetspartner där vi med vårt breda nätverk av olika spetskompetenser kan erbjuda utvalda kunder möjligheten att lägga ut sin produktion, testning och logistik av kompletta komplexa precisionsmoduler till oss.

Dessutom kan vi i nära samarbete med våra kunder och moderbolagets utvecklingsavdelning med över 200 medarbetare utveckla unika lösningar i teknologins absoluta framkant.

Vänligen kontakta oss vid intresse.

TypSerie
Inga produkter hittades!