Educational resources, lead screws

Name Description PDF / Film
Teknologi HaydonKerk ledarskruvar Ledarskruvar för precisionssystem, även glappfria, egenskaper och design Download
Ledskruv vs kulskruv Ledarskruvens fördelar jämfört med kulskruv Download