DJ Stork Drives AB representerar ledande tillverkare av elektriska drivsystem och kringutrustning för roterande och linjära rörelser företrädesvis med effekter upp till 2000 W.

Vi erbjuder ett komplett och homogent produktprogram, där vårt samarbete med världsledande leverantörer tillsammans ger oss marknadens bredaste utbud av komponenter och system med elmotorn i centrum. Vi levererar kompletta lösningar till applikationer med de högsta tekniska kraven till lägsta totalkostnad för våra kunder. Vår organisation som utvecklats med fokus på teknisk expertis, kvalitet, service och logistik ger de rätta förutsättningarna för ett nära och långsiktigt samarbete.

Vår marknad utgörs av svenska, norska, danska och finska företag där högteknologiska produkter produceras innehållande roterande eller linjära rörelser oftast med extra höga krav på en eller flera av de drivkritiska parametrarna.

Med kundnyttan i fokus

Stork Drives nyckelord kvalitetprestanda och flexibilitet beskriver våra produkter såväl som vår organisation och fungerar som ledstjärnor när det gäller de lösningar vi levererar och vid vårt samarbete mellan kunder, tillverkare och medarbetare. Framgång och personlig tillfredsställelse är våra nyckelindikatorer, våra relationer karakteriseras av långsiktighet och synergi.

Social kompetens och tekniskt kunnande är några av våra kärnvärden. Det visar vi med ett stort engagemang i våra kunder. Med kundens bästa för ögonen hittar vi kundspecifika lösningar där flexibilitet och starkt applikationsstöd är ledorden. Vi är stolta över att kunna erbjuda kunderna optimala lösningar inom elektriska drivsystem.

Kvalitet

Vår uppgift är att skapa högkvalitativa lösningar som stärker våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft. Vi bibehåller vår marknadsledande position genom att avsätta tillräckligt med resurser för att säkerställa en kontinuerlig förbättringsprocess och att med stor omsorg välja endast mycket kvalitetsmedvetna tillverkare till vår produktportfölj.

Prestanda

Våra produkter karakteriseras av enastående prestanda vad det gäller drivkritiska parametrar som verkningsgrad, acceleration, precision, pålitlighet, livslängd, kvalitet eller vikt och volym i förhållande till effekt.

Med våra premiumkomponenter erbjuder vi kostnadseffektivare totallösningar ofta genom kompaktare design och ökad tillförlitlighet där lägre energiförbrukning, lägre vikt, lägre ljudnivå och stärkt kvalitetsimage fås på köpet.

Flexibilitet

Ett mycket brett produktutbud tillsammans med stora möjligheter till produktanpassningar redan från mindre kvantiteter innebär att vi är flexibla och anpassar oss efter kundens tekniska förutsättningar istället för tvärtom. Vår organisation är anpassad till att effektivt hantera försäljning av både enstaka standardkomponenter till framtagning av kundspecifikt utvecklade produkter och stora volymer.

Våra möjligheter att utnyttja moderbolagets fabriker i Tyskland, Ungern, Syd-Korea och Schweiz gör oss till en unik samarbetspartner där vi med vårt breda nätverk av olika spetskompetenser kan erbjuda utvalda kunder möjligheten att lägga ut sin produktion, testning och logistik av kompletta komplexa precisionsmoduler till oss.

Länk till Stork Drives företagsfolder