Stork Drives för traditionen vidare

Dirk Josef Stork startade 1936 ett agenturföretag inom elektrisk installationsmateriel. Endast de bästa leverantörerna i sitt slag fick finnas representerade.

Dagens Stork Drives för traditionen vidare genom att representera de ledande leverantörerna inom företagets nuvarande verksamhetsområde – elmotorbaserade högprecisionssystem för roterande och linjära rörelser upp till 1000 W.

Sedan Stork Drives togs över av den schweiziska leverantören maxon motor 2004 har Stork Drives fortsatt att verka som självständig distributör med maxon motor som en av flera leverantörer som Stork Drives representerar.

Viktiga händelser i Stork Drives historia

1936 Dirk Josef Stork öppnar agenturverksamhet med elektrisk installationsmateriel, huvudsakligen baserad på holländska leverantörer. Under andra världskriget kan leveranskapaciteten upprätthållas i endast begränsad omfattning.
1948 På Hannovermässan knyts kontakter med nyetablerade företag i Tyskland och Schweiz.
1964 Hans Stork driver rörelsen vidare efter sin far och utvecklar de tre produktområdena automatik, drivteknik och förbindningsteknik.
2002 Kontaktdonsavdelningen säljs till LEMO SA i Schweiz.
2003 Automatikavdelningen säljs till Stork AS i Norge.
2004 Företaget övertas av den största leverantören, maxon motor ag, med huvudkontor i Schweiz.
2010 Filialer öppnas i Danmark och Norge.
2013 Systerföretag öppnas i Danmark, Norge och Finland