Leveransvillkor för DJ Stork Drives AB

Försäljning och leverans sker enligt General Terms and Conditions For business-to-business transaction of DJ Stork Drives AB om inte annan skriftlig överenskommelse eller avtal träffats mellan parterna.

Nedan återfinns leveransvillkoren som endast finns i engelsk version:

General Terms and Conditions For business-to-business transactions of DJ Stork Drives AB