Förfarande reklamation eller retur

För att kunna hantera reklamationer, något som ofta sker i samverkan med våra internationella tillverkare, ber vi dig att först läsa igenom och ta ställning till villkoren nedan.

Uppfyller enheten villkoren och kan klassas som en reklamation eller retur, vill vi att ni fyller i fälten på den gröna delen i returformuläret som ska bifogas varje returnerad enhet och skickar det till Stork Drives i Solna, tillsammans med godset som ska reklameras eller returneras.

Det är bra om ni uppger så detaljerad information som möjligt. Detta gör att vi minimerar risken för feltolkningar och hanteringen går snabbare.

Villkor reklamation eller retur

1. Garanti och skick

Omfattas enheten fortfarande av garantin? Om den ligger inom garantitiden men är helt förstörd av till exempel korrosion eller annan yttre påverkan som inte täcks av garantin är det inte motiverat att skicka in den till oss. Det är då mer ekonomiskt att skrota enheten direkt, så undviker ni fraktkostnaderna till och från Stork Drives.

2. Krav på skriftlig dokumentation

Skriftlig dokumentation/felbeskrivning skall alltid följa med returen, antingen via returformuläret nedan eller genom eget formulär eller dokumentation. Dokumentationen ska omfatta minst följande:

– Kontaktuppgifter (inklusive telefon och e-post).
– Felbeskrivning – så detaljerad som möjligt ( ”felkod 117” eller ”kass” är ej acceptabelt). Helst ska den specifikation som enheten vid reklamation inte uppfyller noteras.
– Förväntad åtgärd t ex analys, reparation eller annat.
– Applikationsbeskrivning och trolig felorsak. Uppge data som spänning/ström eller annan data av betydelse (vibrationer, fukt, värme etc.).

Om ovanstående punkter ej uppfylls kan returen skickas tillbaka till er på er egen bekostnad utan vidare undersökning (alternativt skrotas om kontaktuppgift saknas).

Reklamations & returformulär

Om enheten uppfyller kraven för reklamation eller retur enligt ovan kan du ladda ner och fylla i formuläret i pdf format här.

Glöm inte att bifoga formuläret med försändelsen till oss.

Adress: DJ Stork Drives AB, Solna Strandväg 120, SE-171 54 SOLNA, Sweden

Kunden står för kostnad och risk för försändelsen av returmaterial om inte annat har avtalats i förväg.

Tack för din medverkan!